Hotelli Sparren varaus- ja peruutusehdot 2020

YKSITTÄISET HUONEVARAUKSET:

Mahdolliset peruutukset veloituksetta saapumista edeltävänä päivänä viimeistään klo: 18.00.
Mikäli peruutus tehdään tätä myöhemmin, tai sitä ei tehdä lainkaan, veloitetaan 1 yön huonehinta.

RYHMÄVARAUKSET:

Varauksen vahvistus ja sitovuus

Toimitusehdot astuvat voimaan kun asiakas on saanut varauksesta vahvistuksen joko suullisesti tai kirjallisesti. Varausvahvistus pitää sisällään varauksen yksityiskohdat, varausehdot ja hinnat. Muutokset varaukseen on tehtävä kirjallisesti.

Tilaisuuden ohjelma ja nimilista

Pyydämme lähettämään tilaisuuden tarkan ohjelman ja nimilistan huonejakoineen viimeistään 1 viikkoa ennen ryhmän saapumispäivää seuraavin tiedoin:

 • majoittujien etunimi ja sukunimi, syntymäaika, kotiosoite Suomessa (ryhmämatkailmoitusta varten)
 • ryhmänjohtaja
 • arvioitu saapumisaika hotelliin

Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman hotellin suostumusta.

Yleiset peruutusehdot

Ellei muuta ole nimenomaisesti yhteisesti sovittu, peruutukset ja muutokset varauksiin voidaan tehdä ilman kuluja varauksen alkuperäisestä vahvistetusta huone- tai henkilömäärästä seuraavasti;

 • 8-15 huonevuorokautta
  100 % varauksesta 14 vrk ennen tilaisuutta, 50 % varauksesta 10 vrk ennen tilaisuutta 25 % varauksesta 7 vrk ennen tilaisuutta, 5 % varauksesta 3 vrk ennen tilaisuutta
 • 16–40 huonevuorokautta
  100 % varauksesta 28 vrk ennen tilaisuutta, 50 % varauksesta 14 vrk ennen tilaisuutta
  25 % varauksesta 10 vrk ennen tilaisuutta, 5 % varauksesta 7 vrk ennen tilaisuutta
 • 41-80 huonevuorokautta
  100 % varauksesta 56 vrk ennen tilaisuutta, 50 % varauksesta 42 vrk ennen tilaisuutta
  25 % varauksesta 28 vrk ennen tilaisuutta, 5 % varauksesta 7 vrk ennen tilaisuutta

Huonevuorokausi = Majoitusvarauksen huonevuorokausimäärä. Esim. jos varauksessa on 15 huonetta kahdeksi yöksi on huonevuorokausia yhteensä 30 (15 huonetta x 2 yötä).

Peruutusehdoista

Hotelli perii täyden maksun niissä tapauksissa, joissa asiakas saapuu myöhemmin tai lähtee ennen sovittua aikaa tai jättää kokonaan saapumatta. Hotellilla on oikeus täyteen korvaukseen kaikista etukäteen tilatuista palveluista ja tuotteista, joita ei voida peruuttaa. Tällä tarkoitetaan myös alihankintana tilattuja palveluita. Laskutus tapahtuu vahvistetun henkilömäärän mukaisesti. Mikäli toteutunut määrä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä.

Maksuehdot

Ryhmistä tehdään aina ryhmälasku = 1 lasku. Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita.
Maksutapa on maksukortti tai käteinen, erikseen sovittaessa lasku. Mikäli maksu suoritetaan paikan päällä, tarvitsemme varauksen vakuudeksi etukäteen luottokortin numeron ja kortin voimassaolopäivän ennakkovarmennuksen tekemiseksi. Laskutuksesta perimme voimassaolevan laskutuslisän/lasku. Oikeus muutoksiin pidätetään. Hotelli voi tarvittaessa tehdä koko- tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko- tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, hotellilla on oikeus perua varaus.

Tilauksen muutos

Hotellilla on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin hotelli ei voi vaikuttaa (esim. lakko, työsulku tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Hotelli voi myös milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa tai jos se vaarantaa hotellin maineen tai turvallisuuden.

Hinnat

Hotelli Sparre pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin tulevina sopimuskauden aikana. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilö-, tilojen tai huoneiden määrä). Hinnat eivät sisällä komissiota jollei vahvistuksessa toisin mainita.

Tilaajan vastuu

Tilaaja on velvollinen suojelemaan vahingoilta vuokraamiaan tiloja ja kalusteita. Tilaaja vastaa kaikista vahingoista, joita tilaajan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai kokous-osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai hotellin irtaimelle omaisuudelle.
Tilaaja vastaa hotelliin tuomistaan laitteista ja irtaimesta omaisuudesta. Tilaaja sitoutuu noudattamaan hotellin henkilökunnan ohjeita talon sekä kalusteiden ja laitteiden käyttöä koskevissa asioissa.
Tilaaja vastaa varauksesta kokonaisuudessaan.

Erikoisjärjestelyt

Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista.

Hotellin mahdollinen kiinniolo ja remontointi

Hotellin sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, hotelli sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus- tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.